D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Dorf Kirkedistrikt

Dronninglund Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronninglund Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Dorf Kirke Dorf Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Dronninglund Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - Indbyggertal er indregnet i tallet for Dronninglund Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Ellen Madsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007