D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øster Hassing Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Øster Hassing Sogn
Gåser Kirkedistrikt

Historie

Øster Hassing Sogn blev udskilt fra Vester og Øster Hasing Sogne 1. marts 1983.

Sognepræster og kirkebogsførere

Embedet blev oprettet 1983.
1983- Jens J K Jensen (1948-)

Præstegården

Borgergade 37, 9362 Gandrup
Præstegården er opført 1907, senest restaureret 1979, har 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 2.500 m².

Kapellaner pro loco

Til embedet hørte forpligtelse i Vester og Øster Hassing Sogne.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue ved præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007