D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Dronninglund Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronninglund Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Dronninglund Sogn
Dorf Kirkedistrikt

Historie

Dronninglund Kirke er den tidligere Hundslund Klosters Kirke. Dronninglund Sogn var tidligere sammenlagt med Hjallerup Sogn, der blev udskilt i 1965.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på sygehus, 2 plejehjem, FDF/FPF-kreds, 5 bibelkredse, YM-kreds, KFUM-og K eget hus. Månedlige møder for ældre i missionshus, ungdomsskole og Try Landbrugsskole.
1933-1964 E Clausen (-)
1964-1974 Henrik Christiansen (-)
1974-1985 S Fibiger (-)
1985- Ernst Hemming Larsen (1943-)

Præstegården

Slotsgade 34, 9330 Dronninglund
Præstegården er opført 1924, med 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 3.000 m².

Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

1978-1988 V Kofod-Pihl (-)
1988-1990 Jørgen P Jørgensen (-)
1991-1996 Ehm Asger Ehmsen (-)
1996- Poul Krabbe-Poulsen (1943-)

Embedsboligen

Kvisselholtvej 4, Dorf, 9330 Dronninglund
Embedsboligen er opført 1960 og opvarmes med olie. I forbindelse med boligen er en god have på 2.000 m².

Residerende kapellaner

Embedet blev efter reservation af 2. marts 1742 og med virkning fra 18. juli 1749 omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Dronninglund
Embedet blev efter reservation af 2. marts 1742 og med virkning fra 18. juli 1749 omdannet til residerende kapellani.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007