D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skæve Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Skæve Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på alderdomshjem i Dybvad, deltage i betjeningen af sygehuset i Dronninglund.
1937-1955 M D Andersen (-)
1955-1984 Aksel Larsen (-)
1984-1997 Chr Poulsen (-)
1997-2004 Michael Krogstrup Nissen (1969-)

Præstegården

Skævevej 67, 9352 Dybvad
Præstegården er opført i 1984, senest istandsat 1977, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en nogenlunde have på ca. 1 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på ca. 22 ha.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.

Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007