D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Understed-Karup Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Understed Sogn
Karup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører bistandsforpligtelse i Bangsbostrand Pastorat og sognepræsten er fra 1996 tillige sognepræst i Sæby Pastorat.
1976-1979 Christen Christensen (-)
1980-1987 Else Størup (-)
1987-1995 Bjarne Jørgensen (-)
1996- Pia Søgaard Hansen (1965-)

Præstegården

Understedvej 124, Understed, 9300 Sæby
Præstegården er opført 1908, har 8 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en nogenlunde have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 9 ha., heraf 1,5 ha. skov.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007