D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Volstrup Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Volstrup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på psykiatrisk plejehjem.
1935-1952 Torvald Madsen (-)
1952-1954 Hans T Christensen (-)
1954-1971 J S Huss (-)
1972- Jens Pind Jørgensen (1942-)

Præstegården

Fredborgvej 15, 9300 Sæby
Præstegården er opført i 1927 og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ca 2 tdl.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 58 tdl., hvoraf 5 tdl. er skov og ca. 30 tdl. er eng.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende ved præstegården.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007