D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sæby Pastorat

Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Sogne i pastoratet

Sæby Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på ældrecenter og plejehjem.
1933-1956 A E M Frederiksen (-)
1957-1983 Søren Kr Steen (-)
1983-1990 Alfred Kirketerp (-)
1990- Keld Skovgård (1959-)

Præstegården

Algade 22, 9300 Sæby
Præstegården er opført 1924, har 8 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 2 ha.

Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

Embedet blev oprettet i 1987. Til embedet hørte forpligtelse som sognepræst og kirkebogsfører i Understed-Karup Pastorat.
1987-1995 Bjarne Jørgensen (-)
Embedet nedlagt 1996.

Sognepræster

Embedet blev oprettet i 1996.
1996- Poul Gregers Geil (1965-)

Embedsboligen

Hans Aabelsvej 19, 9300 Sæby
Embedsboligen er opført 1930, har 6 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme. I forbindelse med embedsboligen er en god have på 800 m².

Kordegne

(1999) Arne Arentsen (-)

Konfirmandlokale

Konfirmandundervisning foregår ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007