D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Øster Hassing Kirke

Øster Hassing Sogn - Øster Hassing Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Hals Kommune - Nordjyllands Amt

Øster Hassing Kirke

Adresse

Øster Hassing Kirke
Houvej 299
Øster Hassing
9362 Gandrup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Hjemmeside

www.ohassingsogn.dk

Kirkebygningen

Kirken er opført 1880. I det ydre adskiller øster Hassing sig ikke fra så mange andre af de lidt tørre, for ikke at sige kedelige kirker, der blev bygget i 1800-tallets sidste årtier, men kommer man først indenfor, ser man straks, at den alligevel har en historie bag sig. Den er bygget som afløser for en middelalderlig forgænger, hvis tomt endnu ses et stykke vest for landsbyen.
Som kirken står nu er den opført 1880 (indviet 29. august) ved arkitekt J. E. Gnudtzmann og består af kor og skib med vesttårn, der har et 23,2 meter højt pyramidespir. Hele bygningen er af røde mursten, og der er overalt skifertag.

Klokkerne

Klokken fra 1846 er støbt af P. P. Meilstrup i Randers.

Kirken indvendig

Det indre, der har åben tagstol med tværgående gjordbuer, er istandsat 1936 ved arkitekt Charles Jensen.

Alterpartiet

På et nyt alterbord af gule mursten med kalkstensrelief af et kors i en blomsterkalk står altermaleriet, Kristus i Emaus, kopieret efter Carl Bloch.

Døbefont

Den romanske granitfont, som er ganske enkel, er overført til den nye kirke ligesom prædikestolen, der i alt væsentligt må være fra tiden omkring 1600, men ifølge en indskrift på den først blev opstillet i kirken 1757 - et lidt uklart forhold, der måske skyldes, at den tidligere har tilhørt en helt anden kirke.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Lysestager

Fra den gamle kirke er en interessant lysestage fra 1200-tallet med malmstøbt hjort overdraget til Nationalmuseet. Den blev fundet 1880 ved kirkens nedbrydning.

Orgel

Et nyt orgel fra 1934 har afløst det ældre, der var kommet hertil fra Frederiksberg Kirke, men dette år atter blev afleveret dertil.

Kirketjenere

(1999) Egon Mortensen (-)

Kirkesangere

(1999) Ethel Kristensen (-)

Organister

(1999) Heidi B Kristensen (-)

Den gamle kirkegård

Den gamle kirkegård, der hegnes af kampestensdiger, ligger ca 1 kilometer vest for byen.

Gravere

(1999) Egon Mortensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007