D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ørum Kirke

Ørum Sogn - Hellevad-Ørum Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Dronninglund Kommune - Nordjyllands Amt

Ørum Kirke

Adresse

Ørum Kirke
Bjørnbækvej 37
Ørum
9320 Hjallerup

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1250. Den kønne, lille hvidkalkede bygning består af romansk apsis, kor og skib samt våbenhus mod syd fra anden halvdel af 1800-tallet. Den senromanske kirke er en ret velbevaret, sirlig teglstensbygning fra omkring 1200-50, som tilhører den vendsysselske teglstensgruppe. Apsis er over en flereleddet teglstenssokkel ved lisener delt i tre felter, hvert foroven afsluttet af fire rundbuer, og derover har den et savskifte. Det rundbuede østvindue er noget omdannet. På korets nordside er der mellem lisener ét stort felt, ligeledes afsluttet med rundbuer, og der er her bevaret et oprindeligt rundbuevindue. Korets nordside har tre lisenfelter, som dog på et betydeligt senere tidspunkt foroven har fået fladbuer i stedet for rundbuerne; vestgavlen deles af en lisen i midten i to felter med rundbuefriser, mens gavltrekanten er fornyet. Korets og skibets sydside er omsat eller skalmuret 1791 af Peder Rold og Dorthe Meldahl (jerninitialer og årstal). Begge de rundbuede døre er bevaret, den mod syd i brug, den tilmurede norddør i bred lisen.
Vestgavlens spids er ommuret i 1700-tallet med små sten (jerninitialer for C. F. Hagstrøm og Ane Stenfeldt).

Klokkerne

Klokken fra 1873 er en stålklokke fra Bochum.

Kirken indvendig

Indvendig har apsis halvkuppelhvælv, og ved siderne af den runde korbue er der rundbuede, falsede sidealternicher. Triumfmuren har foroven mod vest et savskifte. I sengotisk tid er apsiden afskilret fra koret ved en mur med fladbuet døråbning, og i koret er indsat et otteribbet krydshvælv, mens skibet har bevaret sit bjælkeloft.

Pulpiturer og trapper

Et pulpitur i vestenden er fra omkring 1625.

Kalkmalerier

Ved en restaurering 1961 blev der fundet kalkmalerier fra reformationstiden, bl.a. apostle.

Altertavlen

Altertavlen er et landligt renæssancearbejde, formet som en fløjtavle, med malet årstal 1699, men vistnok noget ældre, med maleri fra 1851 af Lucie Marie Ingemann, Kristus blandt disciplene.

Alterstager

Alterstagerne er fra 1621 og skænket af Lars Dyskjøt i Ågård.

Kalk og disk

Prægtig alterkalk fra 1623, givet af Lars Dyrskjøt i Ågård.

Prædikestol

Prædikestolen er et enkelt renæssancearbejde fra omkring 1625 med koblede toscanske søjler på hjørnerne.

Døbefont

Romansk granitfont med indristet arkadefrise og runeinskrift på latin ”Niels gjorde mig”.

Dåbsfad

Sydtysk fad omkring 1575 med spejderne i Kanaan og våben og initialer for Jens Høeg og Mette Holck, 1631, initialer for Peder Stefeldt og Dorthea Gundersdatter Thorup og endelig Andres A. Spandets reparation i 1630.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Lysekroner

En lysekrone i koret fra renæssancetiden, senere noget omdannet, skal stamme fra Lars Dyrskjøt.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1962 med 5 stemmer.

Ligsten

Gravsten 1) Søren Pedersen Kjærulf, † 1790; 2) Barbara Rold, † 1811.

Mindetavler

I korbuen er anbragt en kobbertavle med vidtløftig indskrift fra 1673 om, at Niels Mortensen Kjærulf til Hejselt mod lejersted i kirken for sine forældre til denne har skænket 100 rdl. Modtaget ”til afsoning for den overlast, som mig udi Torsleve præstegård blev tilføjet den 2. juni 1671”.

Kirketjenere

(1999) Peder Pedersen (-)

Organister

(1999) Peder Andersson (-)

Gravminder på kirkegården

På kirkegården mindesten for ridefoged Lars Dyrskjøt, † 1644.

Gravere

(1999) Peder Pedersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007