D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skæve Kirke

Skæve Sogn - Skæve Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Skæve Kirke

Adresse

Skæve Kirke
Skævevej 68
9352 Dybvad

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i 12. århundrede. Den højtliggende kirke består af romansk kor og skib, sengotisk vestforlængelse (oprindelig underdel af tårn) samt vesttårn fra 1789. af den romanske bygning, der er opført af granitkvadre på skråkantsokkel, står kun korets og til dels skibets nordside nogenlunde uændret, hver med ét rundbuevindue. Norddøren spores. Allerede i senromansk tid er der med tegl foretaget betydelige ombygninger på korets øst- og sydside, der har savsnitgesims. Skibets sydside er dels i gotisk tid, dels senere helt omsat i tegl, og der er indsat store, falsede vinduer.
Et blyindfattet vindue fra omkring 1600 fra korets nordvindue er nu i Nationalmuseet.

Restaureringer

Bygningen og inventaret er istandsat 1959-60 ved bygningsinspektør Leopold Teschl.

Tårnet

I gotisk tid tilføjedes i vest et tårn med krydshvælvet underrum og spids tårnbue. Dette tårn er senere nedskåret til skibets murhøjde, og der opførtes i stedet vest for det 1789 af Jørgen Gleerup og hustru (jerninitialer) et nyt, spinklere tårn, der har gavle med murede vindskeder og ovale åbninger.

Våbenhuset

Våbenhuset mod syd nedbrødes ved midten af 1800-tallet, og indgangen henlagdes til tårnets vestside (nu flyttet til sydsiden).

Hvælvinger

I gotisk tid fik koret ét, skibet to otteribbede krydshvælv.

Kalkmalerier

I korhvælvet blev der 1884 fremdraget livlige kalkmalerier fra omkring 1560, lidelseshistorien, restaureret 1919 af E. Rothe.

Altertavlen

Altertavlen i landlig renæssance er vist fra begyndelsen af 1700-tallet med samtidige malerier. Prægtig sølvforgyldt kalk og disk fra 1568, skænket af Aksel Juel til Villestrup og Kierstine Lunge. Oblatæske givet af Ide Sophie Skeel. renæssancestager, givet af præsten Jens Mørk og hustru Sophie Nielsdatter. Præstestol fra 1700-tallet. Sengotisk korbuekrusifiks. Lille, romansk granitfont med rudemønster og uforholdsmæssig stor fod. Sydtysk fad omkring 1575 med Bebudelsen. Prædikestol i højrenæssance 1587 med hjørnehermer. Nyere himmel. Jernbeslået pengeblok. Klokke fra slutningen af 1400-tallet, skriftløs, men med støberen PLPs mærke.
I våbenhuset under tårnet gravsten over Kirsten Madsdatter Wolf, † 1697, gift med forpagter på Dybvad Ove Jespersen Haugaard. På kirkegården sten over Sognepræst H. Kampmann, † 1795. her også begravet departementschef Frederik Graae og hustru Christiane Henriette, f. Winkel, begge † 1948.

Alterbord og alterdug

Alterbordet har panelværk fra slutningen af 1600-tallet med malet efterligning af intarsia.

Siddepladser

Kirken har 240 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er Marcussen orgel fra 1975 med 7 stemmer.

Kirketjenere

(1999) Leif Jørgensen (-)

Kirkesangere

(1999) Jens Søndergaard (-)

Organister

(1999) B Skovholm (-)

Gravere

(1999) Leif Jørgensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007