D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Badskær Kirke

Hørby Sogn - Hørby Pastorat - Sæby Provsti - Aalborg Stift - Sæby Kommune - Nordjyllands Amt

Badskær Kirke

Adresse

Badskær Kirke
Ålborgvej 288
Badskær
9352 Dybvad

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført 1909. Filialkirken i Badskær ved Ålborg-Sæby-landevejen er opført 1909 (indviet 19. december 1909) af arkitekt L. Olesen. Det er en rød murstensbygning i romanske stilformer, bestående af apsis, kor og skib med fritstående klokkestabel.
Skibet har bræddeloft, og dets vestende er indrettet som våbenhus med en søjleportal af granit på sydsiden.

Restaureringer

Kirken er istandsat i 1957.

Alterpartiet

Det enkle alter, der bestod af et kors, er 1962 erstattet af et glasmaleri i apsisvinduet, Kristi opstandelse, af Stefan Viggo Pedersen i samarbejde med glarmester K. Fledelius.

Siddepladser

Kirken har 125 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1988 med 9 stemmer.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007