D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ribe Domsogn

Ribe Domsogns Pastorat - Ribe Domprovsti - Ribe Stift - Ribe Kommune - Ribe Amt

Kirker i sognet

Ribe Domkirke Ribe Domkirke

Tidligere tilhørsforhold

Ribe Kjøbstads Provsti - Ribe Stift
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007