D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hviding-Rejsby Pastorat

Ribe Domprovsti - Ribe Stift - Ribe og Skærbæk Kommuner - Ribe og Sønderjyllands Amter

Sogne i pastoratet

Hviding Sogn
Rejsby Sogn

Præstegården

Høgsbrovej 72, Råhede, 6760 Ribe
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007