D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bramming Pastorat

Ribe Domprovsti - Ribe Stift - Bramming Kommune - Ribe Amt

Sogne i pastoratet

Bramming Sogn
Skt Knuds Kirkedistrikt

Sognepræster og kirkebogsførere
Præstegården

Nørregade 52B, 6740 Bramming

Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007