D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ribe Domsogns Pastorat

Ribe Domprovsti - Ribe Stift - Ribe Kommune - Ribe Amt

Sogne i pastoratet

Ribe Domsogn

Præstegården

Albert Skeels Gade 11, 6760 Ribe
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007