D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Agerø Kirkedistrikt

Redsted-Hvidbjerg Pastorat - Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Agerø Kirke Agerø Kirke

Indbyggere

1999 - indbyggertallet er indregnet i tallet for Hvidbjerg Sogn i dette pastorat.

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Kaj Ladefoged (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007