D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Solbjerg-Dragstrup-Skallerup Pastorat

Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Solbjerg Sogn
Dragstrup Sogn
Skallerup Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på alderdomshjem i Solbjerg. Fra ? 3-sogns pastorat.
1966-1994 E Hesselager (-)
1995- Inge Merete Gross (1951-)

Præstegården

Kirkebyen 5, Solbjerg, 7950 Erslev
Præstegården er opført i 1954, har 8 værelser og opvarmes med naturgas.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på 0,5 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 10 ha. i Solbjerg og 15 ha. i Vester Jølby.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er beliggende i Vester Jølby.

Sognepræster Solbjerg-Sundby

1925-1946 M N Bech (-)
1947-1987 P H Winthereik (-)
Embedet nedlagt i denne form.

Sognepræster Dragstrup-Skallerup

1924-1925 E Vinther (-)
1925-1927 vakant
1927-1965 Th Sørensen (-)
Embedet nedlagt i denne form.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007