D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby Pastorat

Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Sejerslev Sogn
Ejerslev Sogn
Jørsby Sogn

Historie

Sejerslev Sogn blev sammenlagt med Ejerslev-Jørsby i 1975.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse på Sejerslev Plejehjem.
1975-1982 Valdemar Vestenaa (-)
1982-1990 Anders K Christensen (-)
1990- Peder Hald Jensen (1956-)

Præstegården

Sejersvej 48, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors
Præstegården er opført antagelig i 1839, har 7 værelser og opvarmes med olie.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på 0,8 ha.

Jordtilliggende

Til præstegården hører et jordtilliggende på 54 ha. agerjord, 9,2 ha. skov og 17 ha. mose.

Forpagterboligen

Forpagterboligen er ikke beliggende ved siden af præstegården.

Sognepræster Sejerslev

1960-1968 Peter Brogård Andersen (-)
Embedet nedlagt 1975.

Sognepræster Ejerslev-Jørsby

1961-1973 R H Knudsen (-)
Embedet nedlagt 1975.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007