D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Lødderup-Elsø Pastorat

Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Lødderup Sogn
Elsø Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

1947-1957 V J Fibiger Erlandsen (-)
1957-1970 E B Grann (-)
1970-1993 F H Svendsen (-)
1994- Jørn Andreas Pedersen (1957-)

Præstegården

Indmarken 4, Lødderup, 7900 Nykøbing Mors
Præstegården er opført 1972-1973, har 7 værelser og opvarmes med naturgas.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en have på ca. 2.000 m².

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet fra sognekapellani med virkning fra 2. marts 1742.
Til embedet hørte forpligtelse i Nykøbing, Lødderup og Elsø Sogne.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Nykøbing, Lødderup og Elsø Sogne.
Embedet blev omdannet med virkning fra 2. marts 1742 til residerende kapellani.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007