D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Nykøbing M Pastorat

Morsø Provsti - Aalborg Stift - Morsø Kommune - Viborg Amt

Sogne i pastoratet

Nykøbing Mors Sogn

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører forpligtelse ved sygehus, flere plejehjem og flere stiftelser.
1945-1961 Karlo Fisker (-)
1962-1966 A Kjeldgaard Knudsen (-)
1967-1997 Karl Aa Madsen (-)
1997- Henning Toft Bro (1956-)

Præstegården

Toftegade 23, 7900 Nykøbing Mors
Præstegården er opført 1971, er på 195 m², har 6 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

I forbindelse med præstegården er en god have på ca. 500 m².

Jordtilliggende
Præstegårdsforpagtere
Forpagterboligen
Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra residerende kapellani.
1981-1984 Niels H Jacobsen (-)
1985-1992 Per Thomsen (-)
1992- Leif Sørensen Bak (1947-)

Embedsboligen

Tornevej 2, 7900 Nykøbing Mors
Embedsboligen er opført 1974, har 6 værelser og opvarmes med olie. Til boligen hører en nyanlagt have på ca. 1.200 m².

Residerende kapellaner

Med virkning fra 2. marts 1742 blev embedet omdannet fra sognekapellani.
1967-1978 Jørgen Thorsen (-)
1978-1981 Niels H Jacobsen (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræste-embede.

Sognepræster

Embedet blev oprettet 1988.
1988-1990 Ander E Nielsen (-)
Embedet blev 1990 omdannet til hjælpepræste-embede.

Hjælpepræster

Embedet blev oprettet 1990 omdannet fra sognepræsteembede.
1990-1992 ? (-)
Embedet blev 1992 atter omdannet til sognepræste-embede.

Sognepræster

Embedet blev genoprettet 1992.
1993- Lars Højlund (1957-)

Embedsbolig

Tingvej 21, 7900 Nykøbing Mors
Embedsboligen er opført 1966, restaureret 1988, er på 142 m², opvarmes med fjernvarme og hele grunden er på 962 m².

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Nykøbing, Lødderup og Elsø Sogne.
Med virkning fra 2. marts 1742 blev embedet omdannet til residerende kapellani.

Kordegne

(1999) Jørgen Tolstrup Christensen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007