D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skanderup Valgmenighed

Malt Provsti - Ribe Stift

Kirker i valgmenigheden

Skanderup Valgmenighedskirke Skanderup Valgmenighedskirke

Præstegården

Kastanieallé 47, Skanderup, 6640 Lunderskov
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007