D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Ørridslev-Vedslet Pastorat

Horsens-Gedved Provsti - Århus Stift - Gedved Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Ørridslev Sogn
Vedslet Sogn

Præstegården

Præstevænget 17, 8732 Hovedgård

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet med virkning fra 2. marts 1742 fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i såvel Kattrup, som Ørridslev og Tolstrup Sogne.
Embedet blev omdannet med virkning fra 2. marts 1742 til residerende kapellani.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007