D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Tamdrup Pastorat

Horsens-Gedved Provsti - Århus Stift - Horsens Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Tamdrup Sogn

Historie

Hvirring Sogn var hovedsogn for Hornborg Sogn og indtil 13. april 1742 også Tamdrup Sogn.
Tamdrup Sogn igen sammenlagt med Hvirring-Hornborg Sogne på et senere tidspunkt.

Præstegården

Silkeborgvej 235 B, 8700 Horsens

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i såvel Hvirring, som Hornborg og Tamdrup Sogne.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007