D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Horsens Klostersogns Pastorat

Horsens-Gedved Provsti - Århus Stift - Horsens Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Horsens Klostersogn

Præstegården

Havneallé 12 A, 8700 Horsens

Hospitalspræster

Embedet omfattede forpligtelse på Horsens Hospital og fra 21. april 1569 også Torsted Sogn.
Embedet blev nedlagt med virkning fra 26. august 1803, da dette embede blev lagt ind under det residerende kapellani.

Fængselspræster

Til embedet hørte forpligtelse ved Staffe-anstalstalten ved Horsens.

Residerende kapellaner

Embedet blev omdannet fra sognekapellani med virkning fra 2. marts 1742.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Horsens.
Embedet blev omdannet til residerende kapellani med virkning fra 2. marts 1742.

Ordinerede kateketer

Til embedet hørte forpligtelse i Horsens.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007