D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Måbjerg Pastorat

Holstebro Provsti - Viborg Stift - Holstebro Kommune - Ringkjøbing Amt

Sogne i pastoratet

Måbjerg Sogn
Ellebæk Kirkedistrikt

Historie

Mejrup Sogn var fra 1807 til 1818 hovedsogn for Måbjerg Sogn.

Præstegården

Beethovensvej 22, 7500 Holstebro

Residerende kapellaner

Embedet blev med virkning fra 9. maj 1749 omdannet fra sognekapellani.

Sognekapellaner

Til embedet hørte forpligtelse i Holstebro og Måbjerg Sogne.
Med virkning fra 9. maj 1749 blev embedet omdannet til residerende kapellani.

Ordinerede kateketer

Til embedet hørte forpligtelse i Holstebro Sogn og tillige som sognepræst i Mejrup Sogn.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007