Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Tåstrup Nykirke

Tåstrup Nykirke - Tåstrup Nykirke Sogn - Tåstrup Nykirke Pastorat - Høje Tåstrup Provsti - Helsingør Stift - Høje Tåstrup Kommune - Københavns Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

1970-1975 P Christensen (-)
1975-1977 J Salling (-)
1977-1979 Vakant
1979-1991 N Zeuthen (-)
1991- Jørn Balle Larsen (1951-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Tåstrup Nykirke Præstegård


Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra 1. residerende kapellani.
1981-1993 E R Breuer (-)
1994- Yvonne Marie Yde (1944-)


Sognepræster

Embedet blev 1981 omdannet fra 2. residerende kapellani.
1981-1988 K Kure (-) 1988-1993 J Demant (-) 1993- Gustav Søager (1946-)


1. residerende kapellaner

1972-1973 M Andreasson (-)
1974-1975 J Salling (-)
1975-1981 E R Breuer (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.


2. residerende kapellaner

Embedet blev oprettet 1974.
1975-1981 K Kure (-)
Embedet blev 1981 omdannet til sognepræsteembede.


Kordegne

(1999) Lisbeth Søbøtker Rier (-)


Kirketjenere

(1999) Kurt Hartvig (-)


Organister

(1999) Else Bech Jørgensen (-)


Kirkegårdsinspektører

(1999) Karl Nielsen (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 16.7.2012 --