D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vennebjerg Sogn

Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Vennebjerg Kirke Vennebjerg Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

Byer: Vennebjerg, Nørre Harritslev, Låge, Hvidevold og den store bondegård Stabe, ialt 59 gård og 93 huse. Vennebjerg Kirke er meget højtliggende (sømærke), mindre end Skallerup Kirke, men formentlig ældre, af samme bygningsmåde, med smukt tårn og (som Skallerup Kirke) med hvælvet sakristi. Gamle pulpiturer med forskellige adelige våbener. Møller: Overklit Vindmølle. Hovedgården Overklit (10 tdr hartkorn med ca 220 tdr land) med en stor have. I sognet findes 5 mærkelige kæmpehøje; fra en sådan vest for kirken er vid og smuk udsigt over hav og land. Den fordums betydelige landsby Skallerup er forlængst ødelagt af flyvesand. Klitterne bliver efterhånde mere og mere beliggende, og flere stykker indtages under plov.

Indbyggere

1860 - 736
1999 - 503

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer + sognepræsten

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Børge Christensen (-)




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007