D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mygdal Sogn

Bjergby-Mygdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Mygdal Kirke Mygdal Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

Byer: Mygdal, Skarnbak og Klodske; iøvrigt blev gårde og huse spredte ved udflytningen, så at af egentlige byer kun findes enkelte, hvorimod mindre samlinger af gårde og huse under særegne navne; i Mygdal Sogn ialt 52 gårde, 29 huse med jord og enkelte huse uden jord.
Skoler: Mygdal Skole og en omgangs-vinterskole med ialt 80 børn.
Mygdal Kirke er lavtliggende, bygget som Bjergby Kirke, men mindre end denne, næppe så gammel, størstedels teglhængt. Indvendig ret smuk, men uden hvælvinger. En udbygning med begravelse for Odden. Klokken er anbragt i et såkaldet klanghus nord for kirken.
Fra præstegården til Mygdal Kirke er en ½ mil bakket og om vinteren besværlig sognevej.
Møller: en vind- og vandmølle ligger ved Odden, en lignende "stenmølle" ¼ mil mod nord.
Erhverv: kvægavl. I Mygdal Sogn er tre teglværker.
Gårde: Hovedgården Odden (25 tdr hartkorn med 750 tdr land) er en meget gammel herregård. Et dokument fra 1325 nævner som ejer Jens Nielssøn de Odd. Et anseligt stuehus på to etager; udhusene er ikke tilsvarende. Den formenes i sin tid at have været mensalgård under Børglum Kloster. Af den fordums mægtige skov er kun noget underskov tilbage.

Indbyggere

1860 - 788
1999 - 702

Menighedsråd

1996-2000 - 6 valgte medlemmer + sognepræsten

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Bent Normann Pedersen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007