D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Bjergby Sogn

Bjergby-Mygdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Bjergby Kirke Bjergby Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Sognebeskrivelse 1861

Byer: Bjergby, Snevre, Saxtrup, Hverrekjær; iøvrigt blev gårde og huse spredte ved udflytningen, så at af egentlige byer kun findes enkelte, hvorimod mindre samlinger af gårde og huse under særegne navne; i Bjergby Sogn ialt 48 gårde, 36 huse med jord og enkelte huse uden jord.
Skoler: Bjergby Hovedskole, Snevre Biskole med ialt 109 børn.
Bjergby Kirke er meget højtliggende, opført af kvadersten, skal være en af de ældste i landet, uden tårn og hvælvinger, størstedels blytækket, indvendig høj, lys og rummelig. Klokken hænger i et såkaldet klanghus nord for kirken.
Møller: en grundmuret vejrmølle blev anlagt 1853, ¾ mil vest for Bjergby Kirke.
Bjergby er beliggende 1 mil nordøst for Hjørring ved landevejen til Skagen.
Postforbindelse således let.
Erhverv: kvægavl.

Indbyggere

1860 - 742
1999 - 1.147

Menighedslokale

Der er menighedslokale tæt ved kirken

Menighedsråd

1996-2000 - 7 valgte medlemmer + sognepræsten

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Villy R Rasmussen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007