D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vrejlev Sogn

Vrejlev-Hæstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Vrejlev Klosterkirke Vrejlev Klosterkirke

Sognebeskrivelse 1861

Byer: Guldager, Gunderup, Grønderup, Årup, Gjønderup, Bastholm, Tollestrup, Poulstrup, Rønnebjerg, Høgsted med ialt 111 gårde og 165 huse med jord.
Skoler: Vrejlev Skole med 80 børn, Guldager Skole med 100 børn, Rønnebjerg Skole med 80 børn, Bastholm Skole med 70 børn.
Vrejlev Kirke ligger ved Vrejlev Kloster, den er anselig, har tårn og hvælvinger, et hoved- og et sideskib og tillige 2 begravelseskapeller i østre og vestre ende.
Præstegården er beliggende ¼ mil nord for Vrejlev Kirke.
Gårde: Hovedgården Vrejlev Kloster (39 tdr 5 skp 2 fdkr 2¾ alb hartkorn). Hovedbygningen er den gamle klosterbygning; parceller ved gårdens nordre længe ligger Vrejlev Kirke, adskilt fra gården ved haven og kirkegården.
Rønnesholm (24 tdr 7 skp 1 fdkr 1¼ alb hartkorn.

Tidligere tilhørsforhold

Børglum Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1860 - 2.180
1999 - 1.909

Menighedsråd

1996-2000 - 8 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Esben Saksager (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007