D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Skt Catharinæ Sogn

Skt Catharinæ Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Skt Catharinæ Kirke Skt Catharinæ Kirke

Den gamle præstegård

Den gamle smukke præstegård blev solgt ca 1940 til museum og huser Vendsyssels historiske Museum.

Tidligere tilhørsforhold

Hjørring Købstad - Vennebjerg Herred - Hjørring Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1850 - 1.914
1901 - 7.901
1921 - 10.945
1955 - 14.591
1999 - 13.694

Altergæster

1922 - 3.900
1934 - 5.056
1942 - 4.065
1956 - 4.100

Sognehus

Der er menighedslokaler i sognet og heri er også konfirmandlokaler.

Menighedsråd

1922 - 5 indre mission + 3 grundtvigianere + 4 socialdemokrater + 3 uden parti
1934 - 5 indre mission + 5 grundtvigianere + 4 socialdemokrater + 1 uden parti
1945 - 5 indre mission + 5 grundtvigianere + 4 socialdemokrater + 1 uden parti
1953 - 5 indre mission + 5 grundtvigianere + 4 socialdemokrater + 1 uden parti
1957 - 4 indre mission + 4 grundtvigianere + 5 socialdemokrater + 2 folkekirkeligt valgt
1996-2000 - 15 valgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Claus Foged (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007