D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sørig Kirke

Sørig Kirkedistrikt - Tversted-Uggerby Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Sørig Kirke

Adresse

Sørig Kirke
Tuenvej 15
Sørig
9881 Bindslev

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Sørig Kirke - udvendig Sørig Filialkirke er opført 1899-1901 efter tegning af arkitekt V. Ahlmann af røde mursten med skifertag i let tillempet romansk stil. Den består af skib og kor ud i ét; over vestgavlen en tagrytter.

Sørig Kirke - spir Sørig Kirke - korgavl med glasmosaik

Våbenhuset

Indgangen under pulpituret omdannedes 1956 med nyt dåbsventeværelse. Samtlige instandsættelses- og nyarbejder ved kirken udførtes af kongelig bygningsinspektør Leopold Teschl.

Kirken indvendig

I det indre dækkes rummet af en tøndehvælving.

Kirkens inventar

Sørig Kirke - kirkerummet 1956 er kirkens inventar delvis fornyet.

Alterudsmykning

Sørig Kirke - alterparti Et glat kors pryder alteret fra 1956. Over alteret indsattes samtidig en glasmosaik i en vinduesrose, udført af billedhugger Palle Bruun.

Alterbord og alterdug

1956 fik kirken nyt alterbord med predella.

Alterskranke

Kirken fik ny alterskranke i 1956.

Kalk og disk

Sørig Kirke - kalk og disk

Præstestol

Sørig Kirke - præstestol

Døbefont

Sørig Kirke - døbefont

Prædikestol

Sørig Kirke - prædikestol

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

Kirkeskib

Sørig Kirke - kirkeskib

Orgel

Sørig Kirke - orgel Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra ca 1928 med 5 stemmer.

Kirkesangere

(1999) Helge Vennersborg (-)

Organister

(1999) Ruth Nabe-Nielsen (-)

Kirkegården

Sørig Kirke - kirkegård

Gravere

(1999) ?
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007