D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vidstrup Kirke

Vidstrup Sogn - Tornby-Vidstrup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Vidstrup Kirke

Adresse

Vidstrup Kirke
Gammel Hirtshalsvej 5
Vidstrup
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Vidstrup Kirke i soleret beliggende, lille, af hugne sten, uden tårn; taget størstedels tækket med bly, kun et lille stykke med tegl. Bræddeloft indvendig.

Kirkebygningen

Vidstrup Kirke - billedsten på kirkens ydermur Kirken består af romansk kor og skib samt sengotisk våbenhus mod nord. Den romanske bygning, kor og skib, er opført af granitkvadre på en skråkantet, nogle steder hulet sokkel. Den retkantet afdækkede norddør er i brug, mens syddøren, som ikke bryder sokkelen, spores.

Kirkeistandsættelse

Bygningen og inventaret blev 1959 istandsat ualmindelig smukt og smagfuldt ved arkitekt L. Teschl.

Våbenhuset

Våbenhuset er en ganske smuk sengotisk bygning fra reformationstiden. Dets fladbuede dør omfattes af en høj blænding med tvillinggrundbuer i kamtakgavlen.

Ligkapel

Ligkapellet er opført 1949.

Kirken indvendig

Vidstrup Kirke - udvendig Indvendig på korets østmur ses et stort tilmuret rundbuevindue, mens alle øvrige vinduer er omdannet i nyeste tid, ligesom vestmurens gavlspids er helt ommuret med små mursten.

Vidstrup Kirke - kirkerummet

Korbue

Indvendig er den runde korbue bevaret med hulkantprofilerede kragsten, men uden synlig sokkel. Skib og kor har bræddelofter, og de fladrundbuede vinduer er vist fra 1800-tallet.

Altertavlen

Vidstrup Kirke - alterparti Vidstrup Kirke - alter Altertavlen er i sin grundstamme en lutheransk fløjtavle, nu uden oprindelige enkeltheder. I sidste halvdel af 1700-tallet er der påsat et topstykke i landlig rokoko, og 1913 indsattes i midtfeltet en kopi ved D. H. Brandt efter C. Bloch Jesus velsigner børnene. Det ældre maleri fra 1700-tallet, Korsfæstelsen, blev genindsat 1959.

Alterbord

Vidstrup Kirke - alterbord Vidstrup Kirke - altertæppe Fra et romansk alterbord er en del af granitpladen med en helgengrav indsat indvendig i våbenhusets vestvæg.

Vidstrup Kirke - præstestolen

Prædikestol

Vidstrup Kirke - prædikestol Vidstrup Kirke - prædikestolshimmel Prædikestolen fra 1696 af karnaptype er et temmelig rigt snitværk i forsinket renæssance.

Døbefont

Vidstrup Kirke - døbefonten Romansk granitfont, halvkugleformet på skråt terningskapitæl.

Dåbsfad

Glat fad, vist fra 1700-tallet.

Vidstrup Kirke - mindetavle Vidstrup Kirke - kirkeskib Vidstrup Kirke - kirkebøsser Vidstrup Kirke - syvarmet lysestage Vidstrup Kirke - præstetavle Vidstrup Kirke - orgel

Siddepladser

Kirken har 80 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1981 med 6 stemmer.

Gravminder i kirken

I våbenhusets østmur er indsat en granitsten med tovsnoning og indristet ornamentik, sandsynligvis et stykke af en romansk gravsten.

Kirketjenere

(1999) Lillian Nielsen (-)

Kirkesangere

(1999) Kirsten B Nielsen (-)

Organister

(1999) Peter Lindhardt Toft (-)

Vidstrup Kirke - lapidarium Vidstrup Kirke - gamle gravkors af jern

Klokkestabel og klokke

Vidstrup Kirke - klokkestabel Vidstrup Kirke - klokke Tidlig romansk klokke, forhen ophængt i klokkestabel ved vestgavlen, nu i ny, fritstående stabel nord for kirken.

Gravere

(1999) Lillian Nielsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007