D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Horne Kirke

Horne Sogn - Horne-Asdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hirtshals Kommune - Nordjyllands Amt

Horne Kirke

Adresse

Horne Kirke
Tornbyvej 11 A
Horne
9850 Hirtshals

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebeskrivelse 1861

Horne Kirke er beliggende 300 alen vest for præstegården, den er lille og uanselig, uden tårn og hvælvinger, blytækket, megt godt vedligeholdt, ejes af beboerne; har en kirkeklokke med en meget smuk klang.

Kirkebygningen

Horne Kirke - udvendig Kirken er opført i middelalderen. Den højtliggende kirke består af romansk skib og kor, sengotisk våbenhus mod nord og tårn mod vest fra 1960. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på hulkantsokkel. Syddøren er tilmuret, mens den rundbuede norddør, der har profilerede kragsten, er i brug. Korets rundbuede østvindue med monolitoverligger ses tilmuret; nogle vinduesmonolitter er i ny tid genindsat, mens andre er indmuret i våbenhuset. I det indre, som har bræddelofter, er korbuen bevaret med rundstavprofilerede kragsten.

Tårnet

Et formentlig sengotisk tårn i vest blev nedbrudt 1776, men svære fundamenter er bevaret, til dels lagt oven i en stensat stenaldergrav med sekundær begravelse fra bronzealderen, udgravet 1948. Ved tårnets nedbrydning opmuredes en ny, kamtakket vestgavl med jerninitialer for Chr. Fr. Rantzau (greve til Asdal) og årstal 1776. Et nyt tårn på det gamles grund er opført 1960 med glatte gavle i øst-vest.

Horne Kirke - kirkerummet

Klokkerne

Horne Kirke - mindeplade for klokke Klokke omkr 1500, skriftløs, men vistnok af støberen PLP, efter et ganske uhjemlet sagn indstrandet ved Hirtshals.

Våbenhuset

Våbenhuset, hvis mure sikkert stammer fra sengotisk tid, er for en stor dels vedkommende muret af granitkvadre.

Kalkmalerier

Bygningen er istandsat 1939 (arkitekt Edv. Thomsen), ved hvilken lejlighed der fandtes et kalkmalet sidealterbillede ved korbuens sydside, en helgenskikkelse i rammeværk, som atter blev overkalket.

Altertavlen

Horne Kirke - korbuen med korpartiet i baggrunden Horne Kirke - alterpartiet Horne Kirke - alterskranken og tæppet bag Horne Kirke - altertavlen Altertavlen fra 1899 er en kopi efter Carl Bloch Gethsemane. Den ældre altertavle var en lutheransk fløjtavle fra slutningen af 1500-tallet med nadvermaleri 1860 af J. H. P. Thunmann.

Alterstager

Gotiske stager omkring 1550 som dem i Asdal og med samme våben (Banner).

Kalk og disk

Kalken har knop fra renæssancetiden med nyere fod og bæger. Sygekalk 1695 med initialer for Hans Christiansen Winther.

Prædikestol

Horne Kirke - prædikestol Horne Kirke - prædikestolens himmel Prædikestol i ungrenæssance med ejendommeligt anbragte indskrifter, bl.a. på latin efter Luther ”En god præst har disse tre ting at gøre bestige prædikestolen, sige noget og atter nedstige”.

Døbefont

Horne Kirke - døbefont Romansk granitfont, halvkugleformet med pyramidestubfod.

Siddepladser

Kirken har ? siddepladser.

Orgel

Horne Kirke - orgel Kirkens orgel er et orgel fra Bruno Christensen fra 1988 med 14 stemmer.

Horne Kirke - epitafie Horne Kirke - mindetavle Horne Kirke - syvarmet lysestage Horne Kirke - kirkeskib

Gravkamre

Under koret er der et nu lukket granitmuret gravkammer, indrettet af præsten Anders Thomsen Hjørring, † 1651 eller 1654.

Horne Kirke - kirkebøsse Horne Kirke - præstetavlen

Mindetavler

Mindetavle over sognepræst H. C. Mølmark, † 1764.

Kirkegård

Horne Kirke - kirkegården Horne Kirke - stendige som omkranser kirkegården Horne Kirke - gamle jernkors på kirkegården Horne Kirke - lapidarium Horne Kirke - gravsten på kirkegården Horne Kirke - stendysse på kirkegården Kirkegården hegnes af kampestensdiger.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007