D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vennebjerg Kirke

Vennebjerg Sogn - Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Vennebjerg Kirke

Adresse

Vennebjerg Kirke
Klangshøjvej 23
Gammel Vennebjerg
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Vennebjerg Kirke - mindehøj udenfor kirkegården Kirken er opført i middelalderen. Den meget højtliggende, ret anselige kirke, der kroner en af Nordvestvendsyssels højeste bakker, synlig over hele egnen, og et kendt sømærke, er viet Skt Andreas. Den består af romansk kor og skib med gotisk tårn i vest og sakristi ved korets nordside samt ubestemmeligt våbenhus i syd. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på skråkantsokkel. Den tilmurede norddør spores kun svagt, mens den ligeledes tilmurede syddør står velbevaret. Koret har mod øst et rundbuevindue, mens et andet ses tilmuret i dets nordmur. Skib og kor har bjælkelofter. I sengotisk tid tilføjedes det krydshvælvede sakristi, der nu er afskilret fra koret som ligkapel, samt det kraftige tårn i vest af udflyttede kvadre og munkesten. Dets underrum, som har otteribbet krydshvælv og ny dør mod syd, fungerer nu som våbenhus.

Tårnet

Tårnets øvre dele er stærkt skalmuret, og glamhullerne er lukket. På sydsiden er der jerninitialer for Søren Færch, Overklit, og årstal 1889 (tidligere var der initialer for Nicolaj Brorson Agerbech og Karen Aagaard, 1794).

Våbenhuset

Våbenhuset af store munkesten er uden karakteristiske enkeltheder. Det benyttes nu som materialrum og rummer varmeværket.

Kirken indvendig

Vennebjerg Kirke - kirkerummet Kirkens indre blev istandsat 1947 ved bygningsinspektør Leopold Teschl.

Vennebjerg Kirke - alterpartiet

Alterbillede

Vennebjerg Kirke - alterbilled Alterbilledet fra 1915 af Axel Hou, Kristi korsegang, blev anbragt i en ny ramme, tegnet af Teschl og stafferet af J. Th. Madsen.

Vennebjerg Kirke - alterbordet med alterstagerne Vennebjerg Kirke - tæppet foran alteret

Kalk og disk

Kalken fra 1699 er givet af G. Christoffer Unger.

Prædikestol

Vennebjerg Kirke - prædikestol Vennebjerg Kirke - trappe til prædikestol Prædikestol i renæssance fra 1623 af Niels Ibsen.

Døbefont

Vennebjerg Kirke - døbefont Romansk granitfont med arkadeornament på kummen.

Krusifikser

Vennebjerg Kirke - krusifiks Et ganske godt sengotisk korbuekrusifiks er ophængt på skibets sydvæg.

Siddepladser

Kirken har 170 siddepladser

Orgel

Vennebjerg Kirke - orgel, orgelpulpitur og kirkeskib Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1971 med 6 stemmer.

Vennebjerg Kirke - Jesus Kristus bærer korset

Gravminder i kirken

I tårnrummet er opstillet et egenartet ligtræ af og fra 1662 over Hans Nielsen og hustru, Sophie Pedersdatter.

Vennebjerg Kirke - gravsten i kirken Vennebjerg Kirke - gravsten i kirken

Klokkestabel og klokke

Vennebjerg Kirke - klokkestabel Vennebjerg Kirke - klokke Klokken, der hænger i klokkestabel, er fra 1448 af støberen PLP og helliget Skt Andreas.

Vennebjerg Kirke - lapidarium Vennebjerg Kirke - gamle jernkors står ved kirken på kirkens nordside Vennebjerg Kirke - gammel gravsten på kirkegården
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007