D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Mygdal Kirke

Mygdal Sogn - Bjergby-Mygdal Pastorat - Hjørring Provsti - Aalborg Stift - Hjørring Kommune - Nordjyllands Amt

Mygdal Kirke

Adresse

Mygdal Kirke
Mygdal Kirkevej 212
Mygdal
9800 Hjørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Mygdal Kirke - udvendig Kirken er opført ca. 1300. Den ret ensomt beliggende, hvidkalkede kirke består af senromansk kor og skib med kapel ved korets nordside fra omkring 1550-60 samt våbenhus ud for norddøren fra 1897. Den senromanske bygning, der overvejende er bygget af teglsten, slutter sig til den vendsysselske teglstensgruppe. Den sirlige sokkelprofil er delvis formet i granit, og både kor og skib er udvendig prydet med gruppens karakteristiske lisener og rundbuefriser, der dog flere steder er forstyrret foroven. Vestgavlen er indvendig ledsaget af et savskifte, og norddøren, der sidder i oprindeligt leje, er noget udvidet. Oprindelige rundbuevinduer ses i tilmuret skikkelse mod nord og syd i skibet; de øvrige vinduer er udvidet eller opslugt af nyere. Begge gavlene er ombygget, vestgavlen med svungen barokramme fra omkring 1700, korgavlen 1846.

Klokkerne

Mygdal Kirke - klokkestabel Mygdal Kirke - klokke Klokken, der i indskriften kalder sig ”Rose”, er støbt 1560 af Peder Lauridsen for Christoffer Lunge og hænger i en stabel vest for skibet.

Våbenhuset

Våbenhuset fra 1897 efterligner kapellets gavl.

Kapeller

Det anselige kapel ved korets nordside er opført omkring 1550-60, sikkert af Christoffer Lunge, Odden, som gravkapel. Dets kamtakkede nordgavl har etageblændinger bestående af flad- og cirkelblændinger. Indvendig har kapellet spor efter et krydshvælv.

Kirken indvendig

Mygdal Kirke - kirkerummet Mygdal Kirke - kalkmaleri Indvendig er korbuen udvidet, så at den nu er kurvehankbuet, og både kor og skib har bjælkelofter.

Gitterværk

Mygdal Kirke - skabsarrangement Et stykke gitterværk, med udsavede træbalustre er anvendt i et nyere skabsarrangement.

Altertavlen

Mygdal Kirke - altertavle Alterbordet bærer altertavlen, der indeholder enkelte renæssancedele fra 1595 (på fodstykket er der våben for Ove Lunge og Anne Sehested), men ligesom altertavlen i nabokirken Bjergby er den omdannet 1770 til rokokostil med navnetræk for Pors Munch og Else Joh. Seidelin og maleri af kvinderne ved korset.

Alterbord

Mygdal Kirke - alterbord Mygdal Kirke - tæppe foran alteret Alterbordet er uret af munkesten.

Alterstager

Mygdal Kirke - alterstager Malmstagerne fra midten af 1500-tallet af gotisk type.

Kalk og disk

Mygdal Kirke - lille lem i væggen i koret Kalk og disk er fra 1761.

Prædikestol

Mygdal Kirke - prædikestol Prædikestolen er i enkel barok med noget senere malet årstal 1777, istandsat 1932 af P. K. Andersen.

Døbefont

Mygdal Kirke - døbefont Den romanske granitfont har halvkugleformet kumme på hulet pyramidestub-fod.

Dåbsfad

Det sydtyske dåbsfad fra omkring 1575 med fremstilling af Bebudelsen har graverede våben for Kaspar Markdaner og Sofie Oldeland.

Siddepladser

Kirken har 140 siddepladser.

Krusifikser

Mygdal Kirke - krusifiks I kirken hænger der et smukt sengotisk korbuekrusifiks fra omkring 1500 på nyt korstræ.
En lille krusifiksfigur af alabast med forgyldning er nu i Nationalmuseet.

Orgel

Mygdal Kirke - orgel Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1974 med 10 stemmer.

Gravminder i kirken

Mygdal Kirke - gravsten i kirken Mygdal Kirke - gravsten i kirken Mygdal Kirke - gravsten i kirken I korets væg sidder der en prægtig gravsten fra 1576 over Christoffer Lunge, der faldt 1565 ved Falkenberg, og Karen Jørgensdatter (Juel), † 1556, med helfigur af dem begge (C. A. Jensen Gr 621). Desuden er der i kirken gravsten for forpagter Klavs Svendsen Brønsdorp, † 1722.

Gravkapel

Mygdal Kirke - sabel Lungernes gravkapel er nu lukket mod kirken og benyttes som ligkapel.

Gravminder på kirkegården

Mygdal Kirke - gamle jernkors udenfor kirken Mygdal Kirke - kirkegården Mygdal Kirke - lapidarium På kirkegården er der gravsten over Hans Wissing til Odden, † 1762, og her er begravet politikeren N. P. Madsen-Mygdal, der var lærer i Mygdal 1862-1902, † 1913.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007