Frederiksborg Slots Kirke

Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Nødebo Pastorat

Hillerød Provsti - Helsingør Stift - Hillerød Kommune - Frederiksborg Amt


Sogne i pastoratet

Nødebo Sogn
Gadevang Kirkedistrikt

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 18.7.2012 --