Frederiksborg Slots Kirke

Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Kirkepersonale ved Ullerød Kirke

Ullerød Kirke - Ullerød Sogn - Ullerød Pastorat - Hillerød Provsti - Helsingør Stift - Hillerød Kommune - Frederiksborg Amt


Sognepræster og kirkebogsførere

1972-1982 Emil Jensen (-)
1982- Per Kofoed-Nielsen (1951-)


Præstegård og andre embedsboliger

Se Ullerød Præstegård


Præstesekretærer

(1999) Tove Bundgaard (-)


Kirkesangere

(1999) Vakant


Organister

(1999) Lars Linderod (-)


Gravere

(1999) Inge Marie Enevoldsen (-)

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 18.7.2012 --