Den danske folkekirke m.m. før år 2000


Nordøstre Provsti, København

Kirkerne i Nordøstre Provsti, København, i alfabetisk orden.


Anna Kirke
Bispebjerg Hospitalskirke
Emdrup Kirke
Gammel Kloster / Vartov Stiftelses Kirke
Grundtvigs Kirke
Kapernaums Kirke
Kildevældskirken
Kingos Kirke
Lundehuskirken
Samuels Kirke
Skt Stefans Kirke
Sionskirken
Tagensbo Kirke
Taksigelseskirken
Øresundshospital

Retur til toppen


-- Copyright © kirkehistorie.dk 2007 -- Webmaster Kirsten Marie Jensen: kj@kirkehistorie.dk -- Opdateret d. 11.7.2012 --