D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Arnborg Kirke

Arnborg Sogn - Arnborg Pastorat - Herning Provsti - Viborg Stift - Herning Kommune - Ringkøbing Amt

Arnborg Kirke

Adresse

Arnborg Kirke
Gammel Skarrildvej 23
Arnborg
7400 Herning

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007