D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Uldum Sogn

Uldum-Langskov Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Kirker i sognet

Uldum Kirke Uldum Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Nørvang Herred - Vejle Amt - Ribe Stift

Topografi

Areal 1383 ha. Uldum Sogn omgives mod nord af Tørring, Åle, Hvirring og Hornborg Sogne, alle tidligere under århus Stift fra 1971 i Hedensted Provsti, Haderslev Stift, ligesom de tilgrænsende sogne mod Syd annekset Langskov samt Sindbjerg og Øster Snede. Sognets ret jævne terræn sænker sig langsomt ned mod Uldum Kær. Overfladen er opstået som en senglacial smeltevandsslette, hvorover afdræningen fra den østjyske israndslinie engang forløb. Sognets nordgrænse følger Gudenåen og dens tilløb Lilleå. Gennem sognet går veje til Skanderborg, Vejle og Horsens. 1891-1962 gik en bane fra Horsens til tørring gennem pastoratet med stationer i Uldum og ølholm.

Byer

Uldum med Kirke (opført 1883), præstegård (opført 1912), forsamlingshus (opført 1888), skole (opført 1961), folkehøjskole, administrationscenter for Tørring-Uldum Storkommune.

Bebyggelser

Uldum Kær, Uldum Hede, Uldum Langager, Uldum Søndermark, Hesselballe Kær, Hesselballe Østermark, Østergårde, Kalbæk.

Gårde

Guldkær, Langagergård, Anbjerggård.

Skove

Der findes ingen skove i sognet.

Indbyggere

1801 - 222
1850 - 523
1901 - 877
1930 - 1282
1940 - 1055
1960 - 1098
1970 - 1231
1980 - 1244
1986 - 1222
1999 - 1493

Menighedsråd

1999 - 7 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

2000-2004 Kirstine Madsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007