D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

heden/sogn2305

Sindbjerg Sogn

Grejs-Sindbjerg Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Kirker i sognet

Sindbjerg Kirke Sindbjerg Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Nørvang Herred - Vejle Amt - Ribe Stift

Topografi

Areal 2560 ha (2376 ha til 1970, da Agersbøl overføres til Sindbjerg Sogn). Sindbjerg Sogn ligger nord for Grejs og omgives i øvrigt af Vindelev og Langskov mod vest, Uldum mod nord og Øster Snede mod øst. Terrænforholdene har samme karakter som i Grejs. Mod vest ligger et par mindre skove. Gennem sognet går hovedvej A13, der i Lindved afgrener en vej til Skanderborg.
I Sindbjerg Sogn fandtes tidligere 34 gravhøje.

Byer

Lindved med skole (opført 1961-1963) og i forbindelse hermed sognegård og bibliotek (opført 1941), missionshus (opført 1899), plejehjem, sportsplads, sparekasse og parcelhuskvarterer; Vester ørum med forsamlingshus (opført 1904); Sindbjerglund med Kirke (fritliggende), missionshus (opført 1930’erne); Ulkær; del af Holtum.

Bebyggelser

Tykmose; Kærskifter; Ørumskov; Ørum Vestermark; Heden; Låge Mark og en del af Rugbjerg.

Gårde

Låge, Sindballegård, Salemsgård, Meldholt, fra 1970 Agersbøl.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007