D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Grejs Sogn

Grejs-Sindbjerg Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Kirker i sognet

Grejs Kirke Grejs Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Nørvang Herred - Vejle Amt - Ribe Stift

Topografi

Areal 1401 ha. Det aflange, ret smalle Sogn grænser mod syd til Hornstrup, Hover og Jelling, mod vest til Kollerup og mod nord til Vindelev, Sindbjerg og øster Snede Sogne; det sidste omgiver også Grejs Sogn mod øst. Grænsen til Hover og Jelling følger Grejsdalen med Grejs å, hvis tilløb Keglebjerg Bæk danner skel til Hornstrup. Det i øvrigt højtliggende bakkeland (indtil 106 m) har mest gode og lermuldede jorder. Gennem sognet går hovedvej A13 og jernbanen Vejle-Herning.

Byer

Grejs med Kirke (fritliggende), præstegård, missionshus (mellem Grejs og Holtum, også kaldet Grejs-Holtum Missionshus, opført 1898). ”Borgergården” (tidligere forsamlingshus, opført 1895), sportsplads og parcelhusbebyggelse; en del af Holtum (enklaver, resten i Sindbjerg Sogn); en del af Grejsdalen (resten i Hornstrup og Hover Sogne) med nogen industri.

Bebyggelser

Husby og del af Rugbjerg (resten i Sindbjerg Sogn).

Gårde

Højgård, Rodengård, Pladsbjerggård, Fruens Møllested.

Skove

Højgård Skov og Grejs Skov

Indbyggere

1801 388
1850 816
1901 791
1930 894
1955 735
1960 770
1970 970
1980 1040
1986 1000
1987 1018
1999 1169

Menighedsråd

(1999) 7 aftalevalgte medlemmer

Menighedsrådsformænd

2000-2004 Gerda Ravn Mikkelsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007