D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Uldum-Langskov Pastorat

Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Sogne i pastoratet

Uldum Sogn
Langskov Sogn

Historie

Uldum-Langskov Pastorat kan føres tilbage til reformationen, indtil da var også Børing anneks med egen Kirke, nævnt 1524. Uldum og Langskov var selvstændige kommuner til 1970, da de indgik i Tørring-Uldum Storkommune med centrum i Uldum.

Sognepræster og kirkebogsførere

Til embedet hører plejehjem i Uldum.
(1575-1584) Christen Andersen (-)
1618-1632 Bertel Sørensen Krog (-)
1632-1647 Peder Jensen Bay (-)
1647-1659 Anders Nielsen Bøgvad (-)
1659-1687 (88) Jens Christensen Wandel (-1698)
1688-1696 Niels Sørensen Torup (-1696)
1700-1729 Offe Mouritsen Høyer (-1729)
1729-1760 F S Mourits Offesen Høyer (1696-1760)
1760-1780 Søren Frantsen Bornemann (1717-1780)
1780-1791 Christian Plesner (-)
1791-1796 Rasmus Møller (-)
1796-1803 Hans Resen Steenstrup (1770-1841)
1803-1818 Marcus Plesner (1778-1831)
1818-1818 Herman Dominicus Bechmann Rehling (1779-1822)
1819-1859 Rasmus Ussing (1778-1861)
1859-1860 Jens Frederik Ludvig Bagger (1813-1860)
1861-1877 Carl Emil Kirketerp (-)
1877-1887 Anders Andersen (-)
1887-1894 Henrik Nicolai Kemp (-)
1894-1900 Harald Laurids Engberg (-)
1900-1909 Niels Peter Rasmussen (Folkvard) (-1937)
1909-1912 Axel Plenge (-)
1913-1937 Carl Arnold Riisgaard (-)
1937-1943 Svend Aage Nørgaard (-)
1943-1971 Asger Fredsted (1911-)
1972-1988 Finn Esborg (1939-)
1988- Mogens Dalsgaard (1947-)

Præstegården

Kirkegade 13, 7171 Uldum
Præstegården er opført 1912 med tegltag, 8 værelser og opvarmes med fjernvarme.

Præstegårdshaven

Præstegårdshaven er på 2.400 m².

Jordtilliggende

Jordtilliggende er på 1,1 ha, heraf 0,55 ha mose.

Konfirmandlokale

Der er konfirmandstue i præstegården.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007