D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Langskov Kirke

Langskov Sogn - Uldum-Langskov Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Langskov Kirke

Adresse

Langskov Kirke
Nyborgvej 2 A
Langskov
7160 Tørring

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkeejere

Langskov havde en romansk Kirke, sandsynligvis en brudstenskirke fra o 1200, som hørte til Hvolgård næsten uafbrudt til 1814, da den blev købt af tiendeydere i Langskov Sogn. Den blev nedbrudt 1880.

Kirkebygningen

En ny kirke blev opført af røde sten i nyromansk stil (samme arkitekt som i Uldum Olivarius), indviet 31. oktober 1880 af biskop Balslev.
Kirken hviler på en granitsokkel og består af kor, skib og tårn, hvis underrum fungerer som våbenhus, med fladt loft ligesom kor og skib. Inventaret stammer næsten udelukkende fra den gamle kirke.

Altertavlen

Kirkens altertavle er et maleri fra 1867, er en kopi af A Dorphs ”Emmaus” (ved F C Lund).
En sengotisk altertavle fra o 1520 med udskårne figurer af jomfru Maria med Jesusbarnet, St Jørgen og St Erasmus samt apostlene (på fløjene) er ophængt et andet sted i kirken.

Alterbord

Kirkens alterbord er fra ca 1590 med panelværk med foldeornamenter.

Alterstager

Kirkens alterstager er barok-lysestager med snoede skafter, skænket 1698 af Ditlev Brockdorf og hustru.

Kalk og disk

Kirkens alterkalk er en forgyldt sølvkalk med fod i højrenæssance.

Prædikestol

Kirkens prædikestol er fra 1636 og i barokstil. Den har drejede søjler ved de spidse hjørner.

Døbefont

Kirkens døbefont er en granitdøbefont i romansk stil, der er udsmykket med løvefigurer og liljeornamenter.

Dåbsfad

Dåbsfadet er fra ca 1575, af sydtysk oprindelse, med en fremstilling af bebudelsen og indgraverede våben og initialer.

Siddepladser

Kirken har 150 siddepladser.

Lysekroner

En af kirkens lysekroner er fra 1739 og skænket til kirken af Jacob Kruse og Elisabeth Bang.

Krusifikser

I korbuen hænger et fint sengotisk krusifiks.

Kirketjenere

(1999) Ejlif Mathiasen (-)

Kirkesangere

(1999) Ole Næss Schmidt (-)

Organister

(1999) Vakant
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007