D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Sindbjerg Kirke

Sindbjerg Sogn - Grejs-Sindbjerg Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Sindbjerg Kirke

Adresse

Sindbjerg Kirke
Riberlundvej 1
Lindved
7100 Vejle

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Sindbjerg Kirke blev opført i romansk tid (12. århundrede) af frådsten, der blev hvidkalket. I den senere middelalder fik skib og kor hvælvinger, ligesom der byggedes våbenhus og ”et lidet tårn”. Ved vestenden opførtes hen ved 1800 et gravkapel til kammerråd Søren Fogh, Låge (død 1794), og dennes broder. Det skulle ifølge ”Foghs Legat” stå til verdens ende, men i 1880’erne ønskede man et nyt tårn, hvorfor kapellet blev nedbrudt 1885. ældre mænd har fortalt pastor Jensen, at der skulle bruges lige så mange røde mursten, som der var anvendt til Grejs kirke, og de var spændt på, hvor højt det ville blive. Det blev meget højt (35 m) og fik et ottekantet spir med små gavle. Også våbenhuset blev nedrevet 1885, idet tårnets underrum (ikke hvælvet) blev forhal med en udskåret dør fra Foghs Kapel som indgang til kirkerummet. De to brødre Foghs kister blev anbragt i et lille rum i forhallens nordside, men i 1950érne begravet på kirkegården.

Klokken

Kirkeklokken er skænket 1656 til kirken og omstøbt 1906.

Kalkmalerier

Omtrent 1885 afdækkedes et romansk kalkmaleri på korets nordvæg (Kvinden grebet i hor, Joh 8 et usædvanligt motiv) og 1970 gotiske kalkmalerier fra o 1500 i korets hvælvinger, mod øst Jesus tronende på regnbuen som verdensdommer, mod syd Johs Døber, mod nord Maria vandrende blandt liljer, mod vest en engel med marterredskaberne fra langfredag. 2 helgenfigurer er blevet overkalket igen.

Altertavlen

Kirkens altertavle er en nygotisk tavle fra 1868 med et maleri fra 1928 med motivet ”Jesus i Gethsemane”.
En tidligere altertavle i barokstil findes på kirkeloftet. Fra en sengotisk fløjtavle fra o 1520 er flere figurer bevaret Jomfru Maria på måneseglen, en bispehelgen, en nådestol og apostlene, alle nu anbragt i en frise langs vestpulpituret. Andre dele findes i Nationalmuseet.

Alterstager

To svære malmstager er skænket til kirken af Jørgen Juel, Agersbøl 1659, da forgængerne var fjernet af polakkerne under Svenskekrigen.

Kalk og disk

Kirkens alterkalk er skænket af Jørgen Juel, Agersbøl 1656.

Prædikestol

Kirkens prædikestol er fra 1599 i renæssancestil med toskanske hjørnesøjler.

Døbefont

Kirkens døbefont er en granitfont med løve- og fugleornamentik.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Lysekroner

To lysekroner i skibet og en i forhallen er skænket 1887 af familier i sognet.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen og Sønner orgel fra 1992 med 10 stemmer.

Gravminder i kirken

Under koret findes et gravkammer, som nu er tomt.

Kirketjenere

Hans Kurt Olsen (-)

Kirkesangere

(1999) Lars Mikkelsen (-)

Organister

(1999) Magdalene Christensen (-)

Kirkebylærere

(1999) Gerda Ravn Mikkelsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007