D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Grejs Kirke

Grejs Sogn - Grejs-Sindbjerg Pastorat - Hedensted Provsti - Haderslev Stift - Tørring-Uldum Kommune - Vejle Amt

Grejs Kirke

Adresse

Grejs Kirke
Holtumvej 14
Grejs
7100 Vejle

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkeejere

Den gamle romanske Grejs Kirke, formentlig fra o 1150, var opført af frådsten, dækket med kalkpuds. Kirkerummet var iflg arkitekttegninger kun godt 21 m langt og den største bredde 5,8 m (i skibet). Der var bræddeloft og små vinduer, kun 2 mod syd og nord, et i koret og et i vestenden. I vestgavlens murvæk var et hul til klokken. Der var intet tårn, men våbenhus mod syd og sakristi mod nord ved koret (”Grøns Kapel”). Kirken hørte snart under Kongen, snart under skiftende godsejere, bla ejerne af Højgård, Låge og Agersbøl. I 1806 blev den købt af fem sognemænd.
1. juni 1881 besluttede kirkesynet, at kirken skulle nedrives og en ny, langt større kirke bygges.

Kirkebygningen

Den nye kirke blev opført i nygotisk stil med røde mursten, tårn og bjælkeloft (arkitekt Tage Olivarius) og indviet 17. december 1882. Apsis er tresidet og tårnets ottekantede overdel afsluttes med et spir mellem smågavle i spidsbuestil. Tårnets underrum tjener som forhal; over forhallen findes et pulpitur med orglet.

Kapeller

”Grøns Kapel” Ifølge notat af P Borch 1775 (i liber daticus) mindedes sognepræst Jens Grøn stadig i sognet, bla for en tilbygning til kirken, kaldet Grøns Kapel, hvor han blev begravet.

Altertavlen

Kirkens altertavle står på alterbordet og er sammensat af dele fra en sengotisk fløjtavle, træfigurer, som 1953 blev afrenset og anbragt i et nyt skab.
Et tidligere alterrelief, Fjelskovs ”himmelfarten”, er ophængt i kirken.

Alterbord

Alterbordet er af frådsten fra den gamle kirke.

Præstestol

Kirkens prædikestol er fra 1625 og har toskanske hjørnesøjler.

Døbefont

Kirkens døbefont er en romansk granitfont fra den gamle kirke. Den har mandshoveder og løvværk.

Dåbsfad

Dåbsfadet er fra o 1575 og har motiv med ”Bebudelsen”.

Siddepladser

Kirken har 250 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Frobenius orgel fra 1934 med 6 stemmer.

Orgelpulpitur

Kirkens orgel er placeret på et orgelpulpitur som befinder sig over kirkens forhal.

Kirketjenere

(1999) Harald Solskov Jensen (-)

Kirkesangere

(1999) Pia Kristensen (-)

Organister

(1999) Magdalene Christensen (-)

Kirkebylærere

(1999) Lise Lund Poulsen (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007