D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Vigsø Sogn

Ræhr-Vigsø Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Hanstholm Kommune - Viborg Amt

Kirker i sognet

Vigsø Kirke Vigsø Kirke

Tidligere tilhørsforhold

Hillerslev Herred - Thisted Amt - Aalborg Stift

Indbyggere

1999 - 139

Menighedsråd

1996-2000 - 6 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Svend Åge Pedersen (-)




Retur til toppen



Copyright © Kirkesogne.dk 2007