D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Fjerritslev Kirkedistrikt

Kollerup-Hjortdal Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Fjerritslev Kommune - Nordjyllands Amt

Kirker i sognet

Fjerritslev Kirke Fjerritslev Kirke

Indbyggere

1999 - Indbyggertal indregnet i tallet for Kollerup Sogn.

Menighedsråd

1996-2000 - 8 aftalevalgte medlemmer.

Menighedsrådsformænd

1996-2000 Lars Jødal (-)
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007