D A N M A R K S    K I R K E H I S T O R I E

historiske data om stifter, provstier, pastorater, sogne og kirker indtil år 2000

Hansted Kirke

Hansted Sogn - Hansted-Klitmøller Pastorat - Hanherred Provsti - Aalborg Stift - Hanstholm Kommune - Viborg Amt

Hansted Kirke

Adresse

Hansted Kirke
Tårnvej 25
7730 Hanstholm

Se kort

Kirken er åben

Se opslagstavlen ved kirken.

Kirkebygningen

Kirken er opført i middelalderen. Højt på den imponerende klint over Vesterhavet og evindelig udsat for den næsten aldrig hvilende blæst har den lille kullede Hansted Kirke haget sig fast. Den består af romansk kor og skib med våbenhus mod nord fra 1800tallet. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en nu næsten jorddækket skråkantsokkel. Begge gavlene er helt ommurede i ny tid. Vestgavlen 1862 (jerncifre) og korgavlen vist omkring 1930.

Døre og vinduer

En retkantet overdækket norddør, som er i brug, er overpudset og syddøren er helt forsvundet.
Af oprindelige vinduer er bevaret ét i korets nordmur med monolitoverligger og -sålbænk, mens et vindue mod øst i skibets nordvæg kun skimtes under pudsen.

Billedkvadrer mm

På en kvader i sydmuren er indristet en primitiv fremstilling af et énmastet skib og på syddørens plads er der indsat en kvader med indhugget buesegment.

Klokkegalge og klokke

Klokken er fra 1793 af D. C. Herbst og hænger i en muret galge ved østgavlen. Tidligere stod klokkehuset på en affladet oldtidshøj på kirkegården.

Våbenhuset

Våbenhuset er på kirkens nordside.

Kirken indvendig

I det indre, der har bjælkeloftet, i koret bræddeklædt, står den smukt formede, runde korbue med profilerede kragsten, skråkant under rundstav.

Altertavlen

Altertavlen er fra omkring 1590 og er af lutheransk fløjtype med topstykke fra 1850erne og maleri, Korsfæstelsen, af H. I Wørmer, 1855. Tavlen stammer vistnok oprindelig fra Sjørring Kirke og kom hertil 1650.

Alterbord

Det romanske alterbord af granitkvadre har skråkantprofileret monolitplade. Det dækkes af et panel fra 1850erne med kopier af Rafaels engle.

Alterstager

Alterstagerne er af sengotisk type.

Kalk og disk

Kalken er fra 1862.

Degnestol

Degnestol fra omkring 1600 med renæssancepanel.

Prædikestol

Prædikestolen har dele fra renæssancen, men er gennemgribende fornyet omkring 1862. I fyldningerne er der malerier på pap efter Thorvaldsens apostle på landskabelig baggrund, malet af H. J. Wørmer.

Døbefont

Døbefonten er romansk granitfont af Thybo-typen, men med to reliefhugne løver på kummen.

Siddepladser

Kirken har 110 siddepladser.

Orgel

Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra 1970 med 5 stemmer.

Andet i kirken

Fra et sengotisk sidealter, som nu er forsvundet, stammer et smukt mandshoved fra omkring 1500 med afskåret isse, sikkert forestillende Skt. Dionysius.
Retur til toppenCopyright © Kirkesogne.dk 2007